Historia polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego


„Oręż krytyki nie może oczywiście zastąpić krytyki orężem; siłę materialną trzeba odeprzeć siłą materialną, wszelako i teoria staje się potęgą materialną, kiedy porywa za sobą masy.”
Karol Marks

„Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest i ruch rewolucyjny.”
Włodzimierz I. Lenin

W Centrum Badań i Studiów Marksistowskich zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna teoria prawdziwie marksistowska (dystansujemy się tu od akademickiego „marksizowania” w zaciszach gabinetów i bibliotek) nie powstawała i soków swych nie czerpała bez żywego kontaktu z rzeczywistością społeczną, bez kontaktu z problemami i działalnością klasy robotniczej – jedynego podmiotu teorii marksistowskiej. Tym samym obowiązkiem każdego, kto bada i studiuje marksizm jako teorię – a także chce przyczyniać się do jej rozwoju – jest studiowanie „życia samego” oraz form działalności podmiotu tej teorii. Dlatego też podjęliśmy decyzję o równoległej publikacji – obok literatury marksistowskiej – prac podejmujących tematykę historii polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego i jego działaczy. Dlaczego tylko polskiego? Abstrahując od ogromu materiału i konieczności jego selekcji, marksizm w każdym kraju ma swą specyfikę. Zadaniem CBSM jest badanie i rozwój teorii marksizmu w polskim kontekście i polskiej specyfice społeczno-historycznej. Niemniej jednak część poniższych książek wykracza także poza „polskie granice”, bo marksizm i ruch robotniczy z istoty swej jest ruchem międzynarodowym, a historia tego, co „zewnętrzne” jest także częścią historii „wewnętrznej” (rodzimej).

Dotychczas przygotowane:

B

C

F

G

K

Ł

M

N

R

S

T

Z

Ż