Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej


Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej otwarta jest na wszystkich członków, członkinie i sympatyków CBSM zainteresowanych w problematyce marksistowskiego ujęcia problematyki miejsca i roli kobiet w społeczeństwie, relacji pomiędzy płciami, kształtowania i rozwoju instytucji rodziny, charakteru pracy domowej itd.

Spotkania odbywają się cyklicznie (termin, miejsce i bieżąca problematyka ustalane są drogą e-mailową), osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Grupy proszone są o kontakt z koordynatorem Grupy.

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

 • August Bebel, Kobieta i socjalizm
 • August Bebel, Szkice o kobiecie i socjalizmie
 • Fryderyk Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa
 • Aleksandra Kołłontaj, Robotnica-matką
 • Aleksandra Kołłontaj, Rodzina w ustroju robotniczym
 • Aleksandra Kołłontaj, Stosunki między płciami a walka klas
 • Włodzimierz I. Lenin, Kapitalizm a praca kobiet
 • Włodzimierz I. Lenin, List do Inessy Armand
 • Włodzimierz I. Lenin, O kwestii kobiecej
 • Włodzimierz I. Lenin, O zadaniach kobiecego ruchu robotniczego w Republice Radzieckiej
 • Włodzimierz I. Lenin, Władza radziecka a sytuacja kobiety
 • Róża Luksemburg, Prawo wyborcze kobiet a walka klas
 • Lew Trocki, Komunizm a kobiety Wschodu
 • Klara Zetkin, Lenin o kwestii kobiecej
 • Klara Zetkin, Socjalne stanowisko kobiety

Odnośniki tematyczne: