Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej


Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej otwarta jest na wszystkich członków, członkinie i sympatyków CBSM zainteresowanych w problematyce marksistowskiego ujęcia problematyki miejsca i roli kobiet w społeczeństwie, relacji pomiędzy płciami, kształtowania i rozwoju instytucji rodziny, charakteru pracy domowej itd.

Spotkania odbywają się cyklicznie (termin, miejsce i bieżąca problematyka ustalane są drogą e-mailową), osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Grupy proszone są o kontakt z koordynatorem Grupy.

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

Odnośniki tematyczne: