Teksty o G.W.F. Heglu


Każda osoba interesująca się myślą G.W.F. Hegla powinna poznać także poniższe teksty:

 1. Shlomo Avineri – „Ja”, działalność gospodarcza i dialektyka społeczeństwa obywatelskiego u Hegla
 2. Shlomo Avineri, Paradoks społeczeństwa obywatelskiego w strukturze Heglowskiej koncepcji etyczności
 3. Beate Bradl, Die Rationalitaet des Schoenen bei Kant und Hegel
 4. Wilhelm Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels
 5. Ludwig Feuerbach, Przyczynek do krytyki filozofii Hegla
 6. Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka (oryg. niem. Die Bestimmung des Menschen)
 7. Jürgen Habermas, Pojęcie nowoczesności u Hegla
 8. Byung-Chul Han, Hegel und die Macht
 9. Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit
 10. Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts (rozdz. 1-3)
 11. Jean Hyppolite, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (tłum. ang. Genesis and Structure of Hegel’s „Phenomenology of Spirit”)
 12. Alexandre Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu
 13. Marek Kozłowski, Encyklopedia kapitału w zarysie
 14. Tadeusz Kroński, Rozważania wokół Hegla
 15. Piotr Madejski, Absolut a własność prywatna w systemie Hegla
 16. Herbert Marcuse, Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej (Wstęp i rozdz. 1-2)
 17. F.W.J. Schelling, O historii nowszej filozofii
 18. Marek J. Siemek, Czytajcie Hegla!
 19. Marek J. Siemek, Hegel a Marksowskie pojęcie ideologii
 20. Marek J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna
 21. Ludwig Siep, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804
 22. Charles Taylor, Hegel (rozdz. 1-2 i 3)