„Teraz trzeba koniecznie przyswoić sobie tę bezsprzeczną prawdę, że marksista musi się liczyć z żywym życiem, ze ścisłymi faktami rzeczywistości, nie zaś w dalszym ciągu trzymać się z uporem teorii dnia wczorajszego, która jak każda teoria w najlepszym razie nakreśla tylko to, co podstawowe, ogólne, tylko zbliża się do ogarniania złożoności życia.”
W. I. Lenin, Listy o taktyce

„Materializm zawiera w sobie, że tak powiem, partyjność, zobowiązując się do tego, aby przy wszelkiej ocenie wydarzeń stawać wprost i otwarcie na stanowisku określonej grupy społecznej.”
W. I. Lenin, Treść ekonomiczna narodnictwa i jej krytyka w książce Struwego

„Nie da się uprawiać dobrej polityki, nie posiadając teorii z prawdziwego zdarzenia.”
L. Althusser, „Młody Marks” (Kwestie teoretyczne)

Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) jest nieformalnym środowiskiem osób interesujących się i zajmujących badaniem i rozwijaniem myśli marksistowskiej. Centrum stawia sobie za cel prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad filozofią marksistowską i marksistowską myślą polityczno-ekonomiczną oraz prac popularyzatorskich. Zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych – samodzielnych badaczy, tłumaczy, lektorów, ale także grafików i inne osoby, które chciałyby pomóc w rozwoju Centrum.

Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) powstało na początku 2014 roku z połączenia kilku wcześniej istniejących, w różnych okresach od 2004 roku, grup kształceniowych i projektów internetowych, w tym Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) (działającego w latach 2004-2012), Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej (2007-2014), Projektu „Kapitał” (2010-2014) i Hegloteki. Teksty Hegla i o Heglu (2010-2014). Podobnie jak swoje „poprzedniczki”, CBSM odwołuje się do tradycji, dorobku i do całej historii samokształceniowych kółek socjalistycznych.

Od stycznia 2016 roku wszelkie działania CBSM, takie jak: robocze grupy dyskusyjno-badawcze, publikacje czasopism, zebrania i spotkania samokształceniowe, prowadzone są w ramach Stowarzyszenia Marksistów Polskich (www.smp.edu.pl). CBSM w obecnej formie pozostaje repozytorium literatury marksistowskiej i w tych kierunkach następuje jego rozwój.

UWAGI NATURY TECHNICZNEJ

Publikacje na stronach CBSM tworzone są w dwóch formatach: (częściej stosowanym) PDF i (rzadziej stosowanym) DjVu. Aby móc otwierać te pliki:

  • Dla systemów Windows polecamy lekką przeglądarkę dokumentów Sumatra PDF, która otwiera zarówno pliki PDF, jak również DjVu (i wiele innych, związanych z technologią ebooków),
  • Dla systemów Android (tablety, smartfony itd.) polecamy szczególnie bezpłatny czytnik plików PDF i DjVu (i formatów ebookowych) o nazwie EBookDroid,
  • W systemach Linux oba formaty plików są domyślnie otwierane przez zawarte w poszczególnych dystrybucjach programy, tak więc nie zachodzi konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania (jednakże wśród takowego polecamy szczególnie qpdfview).

UWAGI NATURY PRAWNEJ

Prezentowane na niniejszej stronie i jej podstronach publikacje przeznaczone są tylko i wyłącznie na potrzeby dydaktyczne Centrum Badań i Studiów Marksistowskich do użytku własnego oraz osób pozostających w związku osobistym z CBSM i z tego tytułu nie są łamane zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). Prezentowane na stronie reprodukcje nie mogą być przedmiotem czynności kupna/sprzedaży ani być rozpowszechniane na sposób niezgodny z powyższą ustawą.

W swojej działalności korzystamy także z zasad obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przyjętych ustaw i podpisanych umów międzynarodowych, szczególnie z następujących:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 73: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.”
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 27 ust. 1: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jej dobrodziejstw.

Jeśli interesy ekonomiczne przedsiębiorstw wydawniczych są sprzeczne z powyższymi prawami – to tym gorzej dla zasadności interesów tych przedsiębiorstw.