Aktywność


Na bieżącą chwilę aktywność Centrum Badań i Studiów Marksistowskich skupia się na następujących polach działalności:

  • organizowanie i prowadzenie spotkań samokształceniowych i dyskusyjnych poświęconych myśli marksistowskiej;
  • prowadzenie Grup Roboczych, zrzeszających członków i sympatyków CBSM, których zadaniem jest zgłębianie określonych tematyką Grupy problematyk myśli marksistowskiej;
  • przygotowywanie i publikowanie literatury marksistowskiej w czterech zasadniczych kategoriach: Klasyka Myśli Marksistowskiej, Współczesna Myśl Marksistowska, Polska Myśl Marksistowska i Varia;
  • przygotowywanie i publikowanie półrocznika „Studia Marksistowskie”;
  • prowadzenie pobocznych projektów tematycznych (obecnie: K@pitał i Hegloteka);
  • prace badawcze i popularyzatorskie.

Szczegółowych informacji o wszystkich powyższych formach naszej aktywności można odnaleźć na poszczególnych podstronach witryny internetowej.