Hegloteka


„Nie można w pełni zrozumieć Kapitału Marksa, a zwłaszcza jego I rozdziału, jeżeli się nie przestudiowało i nie zrozumiało całej Logiki Hegla. A zatem nikt z marksistów nie zrozumiał Marksa po upływie ½ stulecia!!” (W. I. Lenin, Zeszyty filozoficzne, s. 149)

„Hegloteka” to podstrona internetowa działająca w ramach Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) służąca pomocą w samodzielnych studiach nad dziedzictwem myśli i filozofią Georga Wilhelma Friedricha Hegla.

Zamieszczone na stronie teksty zeskanowane są w wysokiej jakości i publikowane w dwóch różnych formatach: djvu (mniej popularny, lepsza kompresja) albo pdf (bardziej popularny, gorsza kompresja). Do otwierania plików DjVu służy np. darmowy i otwartoźródłowy program DjVuLibre.

„Hegloteka” została zainaugurowany w październiku 2010 roku i prowadzona była przez osoby związane z Samokształceniowym Kołem Filozofii Marksistowskiej.

Zapraszamy do lektury: