Grupa Robocza ds. Źródeł Marksizmu


w budowie…

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

  • Louis Althusser, O stosunku Marksa do Hegla
  • Fryderyk Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej
  • Fryderyk Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki
  • Kazimierz Kelles-Krauz, Wiek złoty, stan natury i rozwój w sprzecznościach. (Ze studiów o źródłach marksizmu)
  • Włodzimierz I. Lenin, Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu
  • Jerzy Plechanow, W sześćdziesięciolecie śmierci Hegla