Grupy Robocze


Członkowie i sympatycy Centrum Badań i Studiów Marksistowskich, zaangażowani w prace aranżowane przez Centrum, wedle swoich wiodących zainteresowań mogą przystępować do Grup Roboczych, których celem jest zgłębianie określonego wycinku problematyki myśli marksistowskiej.
Na tę chwilę działają następujące Grupy Robocze:

Nowe Grupy Roboczej będą tworzone w zależoności od potrzeb i oczekiwań Członków i sympatyków CBSM.