Zarys krytyki ekonomii politycznej (tzw. „Grundrisse”)


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1986