Projekty


Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) poza swoimi głównymi działaniami prowadzi także poboczne, pomocnicze projekty tematyczne, których zadaniem jest grupowanie osób zainteresowanych współpracą z CBSM na danym polu badawczym, bez jednoczesnego angażowania się w całość prac Centrum. Projekty też stanowią funkcję pomocniczą względem głównej działalności CBSM, specjalizując się na danym odcinku badanych zagadnień.

Na chwilę obecną w ramach CBSM prowadzone są trzy projekty: