O zadaniach kobiecego ruchu robotniczego w Republice Radzieckiej


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008