Jan Kancewicz – Rozłam w polskim ruchu robotniczym na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w.


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961