Jan Sobczak – Dwa nurty w polskim ruchu robotniczym: SDKPiL i PPS. Rewolucja 1905-1907


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984