Felicja Kalicka – Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967