Walentyna Najdus – Działacze zachodnioeuropejskich partii socjalistycznych o narodzie i ojczyźnie (przed wybuchem I wojny światowej)


Wydawca: „Kwartalnik Historyczny”, r. 85, z. 4
Wydanie: I
Rok wydania: 1978