Walentyna Najdus – O SDKPiL raz jeszcze


Wydawca: „Kwartalnik Historyczny”, r. 82, z. 1
Wydanie: I
Rok wydania: 1975