Leszek Krzemień – Spór o dziedzictwo ideowe KPP


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1970