Feliks Tych – Socjalistyczna irredenta. Szkice z dziejów polskiego ruchu robotniczego pod zaborami


Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Wydanie: I
Rok wydania: 1982