Henryk Cimek – Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1989