Walentyna Najdus – Kwestia narodowa w ujęciu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska


Wydawca: „Kwartalnik Historyczny”, r. 89, z. 2/3
Wydanie: I
Rok wydania: 1982