Felicja Kalicka – Julian Brun-Bronowicz. Życie – działalność – twórczość


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1973