Aleksander Kochański – Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych Profintern 1920-1937


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985