Walentyna Najdus – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy


Wydawca: „Kwartalnik Historyczny”, r. 79, z. 2
Wydanie: I
Rok wydania: 1972