Walentyna Najdus – Lenin o prawie narodu polskiego do niepodległości


Wydawca: „Kwartalnik Historyczny”, nr 2
Wydanie: I
Rok wydania: 1953