Rozliczenie z 2015 rokiem: „Za listopad”


BooksW ramach dalszego rozliczania z 2015 rokiem, za miniony „listopad” prezentujemy Wam następujące książki:

 • (nowi autorzy!) Andrzej Kołakowski, Jerzy Łoziński – Uspołecznić państwo!
 • (nowy autor!) Antoni Malinowski – Szkoła frankfurcka a marksizm
 • (nowa autorka!) Ewa Kochan – Miejsce dla filozofii człowieka. Przełom antystalinowski w filozofii polskiej
 • (nowa autorka!) Helena Kozakiewicz – Inna socjologia: Studium zapoznanej metody. Przyczynek do sporu o wyjaśnianie zjawisk społecznych
 • Helena Kozakiewicz – Zwierciadło społecznego świata
 • Jacek Tittenbrun – Własność: podstawowy stosunek produkcji czy całokształt stosunków produkcji?
 • Jarosław Ładosz – Marksistowska teoria walki klas
 • Jarosław Ładosz – Szkice z epistemologii matematyki
 • Jarosław Ładosz – Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki
 • Stanisław Rainko – Dwa paradygmaty
 • Stanisław Rainko – Marksizm i jego krytycy
 • Stanisław Rainko – Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości

Leave a Reply