Rozliczenie z 2015 rokiem: „Za październik”


BooksOd ostatniej, wrześniowej aktualizacji sporo pracowaliśmy w kierunku udostępnienia najciekawszych prac marksistowskich powstałych (głównie) w ramach polskiego marksizmu lat ’80 XX wieku. Efektem tego jest utworzenie ponad 50 książek, których nadszedł czas publikacji na naszych stronach. Rozkład tego materiału, w charakterze rozliczenia z ubiegłym rokiem, dokonamy miesiącami, by wprowadzić choć elementarny porządek prezentowanej treści.

I tak za miniony „październik 2015 roku” prezentujemy Wam następujące książki:

 • Henryk Bicz-Bitner – Rady Delegatów Robotniczych w Polsce w 1918-1919 r.
 • (nowy autor!) Roman Pluta – Przedsocjalizm
 • (nowy autor!) Cezary Sikorski – Cienie NEP-u. Sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921-1929
 • Cezary Sikorski – Heglowska wersja ekspansji kapitalizmu
 • Cezary Sikorski – Marksistowska teoria formacji kapitalistycznej a zagadnienia transformacji kapitalizmu w socjalizm
 • Cezary Sikorski – Niektóre aspekty NEP-u
 • Cezary Sikorski – O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm (Michała Kaleckiego koncepcja ustroju pośredniego w świetle zagadnień teorii transformacji)
 • Jacek Tittenbrun – Dialektyka i scholastyka. O pewnej próbie obalenia Marksa
 • Jacek Tittenbrun – Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej
 • Jacek Tittenbrun – Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw
 • Klara Zetkin – Kwestia kobieca a studenteria niemiecka

Wraz z publikacją tych tekstów rozpoczęliśmy tworzenie stosownych biogramów przypisanych do każdego autora prezentowanych książek (co widać zwłaszcza w dziale książek Cezarego Sikorskiego i Jacka Tittenbruna). Druga zmiana – ograniczenie dostępności prezentowanych publikacji – zostanie opisana oddzielnym „komunikatem”.

Leave a Reply