Rozliczenie z 2015 rokiem: „Za grudzień”


BooksW ramach dalszego rozliczania z 2015 rokiem, za miniony „grudzień” prezentujemy Wam następujące książki:

 • Julian Brun – Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek
 • Nikolaj Bucharin – Ekonomika okresu przejściowego
 • (nowy autor!) Leszek Krzemień – Spór o dziedzictwo ideowe KPP
 • György Lukács- Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią
 • Karol Marks i Fryderyk Engels – O literaturze i sztuce. Wybór tekstów (red. Michaił Lifszyc)
 • (nowy autor!) Bronisław Minc – Globalny kapitalizm. O ustroju w którym żyjemy
 • Bronisław Minc – Zniewolenie wolnego rynku
 • Jolanta Polakowska-Kujawa – Współczesne spory o marksizm
 • (nowy autor!) Marek Sobolewski – Rola austro-marksizmu w rewolucji 1918 r. w Austrii
 • (nowa autorka!) Jewgienija Stiepanowa – Fryderyk Engels
 • Kazimierz Ślęczka (red.) – Z zagadnień dialektyki i świadomości społecznej
 • Marek Waldenberg – Rewolucja
 • Marek Waldenberg – Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki

Leave a Reply