Pierwsza aktualizacja w 2015 r.! 2


BooksTak, tak – żyjemy! Choć od ostatniej aktualizacji upłynęło wiele czasu, nie oznacza to, że nic się na stronie nie działo. Dokonaliśmy (i wciąż to robimy, na bieżąco) kilkudziesięciu drobnych poprawek na różnych podstronach i w różnych elementach funkcjonalnych działów, ale co najważniejsze dla Czytelników – wciąż digitalizujemy i publikujemy! Tak więc od dziś, dla Was:

  • August Bebel – Ruch zawodowy a partie polityczne
  • Henryk Bicz-Bitner – Proletariat: Pierwsza socjalno-rewolucyjna partia w Polsce
  • Julian Brun – Przyczynki do kwestii narodowej
  • Anatol Łunaczarski – Szkoła pracy
  • Anatol Łunaczarski – Z historii ruchu robotniczego (O Międzynarodówce)
  • Jewgienij Paszukanis – Ogólna teoria prawa a marksizm
  • Lew Dawidowicz Trocki – Prawda o Rosji Sowieckiej
  • Lew Dawidowicz Trocki – Zbrodnie Stalina

Publikacje, rzecz jasna, do odnalezienia w odpowiednich działach autorskich.


Leave a Reply

2 komentarzy do “Pierwsza aktualizacja w 2015 r.!