Październikowa aktualizacja [2]


BooksDzisiejsza, druga październikowa aktualizacja, przynosi ze sobą następujące nowe pozycje:

    • Maurice Herbert Dobb – Kapitalizm wczoraj i dziś
    • Michał Kalecki – Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej
    • Mirosław Karwat – Odnowiciele
    • Jan Kurowicki – Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym
    • Jan Kurowicki – Okolice humanistyki i polityki

O Piotr Strębski

Ur. w 1983 r., absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel filozofii i etyki oraz agent obsługi naziemnej w przemyśle lotniczym; w wolnych chwilach: wydawca, archiwista, tłumacz, kartograf, miłośnik i propagator wolnego oprogramowania (Linux).

Leave a Reply