Najbliższa aktualizacja – plany na początek 2016 roku 2


BooksNajbliższe plany aktualizacyjne zapowiadają się następująco:

  • Theodor W. Adorno – Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia
  • Walter Benjamin – Anioł Historii. Eseje, szkice, fragmenty
  • Walter Benjamin – Twórca jako wytwórca
  • Piotr N. Fiedosiejew – Filozofia a poznanie naukowe
  • Ewald Iljenkow – Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii
  • Andrzej Lam, Bogdan Owczarek (red.) – Marksizm i literaturoznawstwo współczesne. Antologia
  • Herbert Marcuse – Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej
  • Michaił S. Owsiannikow – Filozofia Hegla

Powyższe prace T. W. Adorno, W. Benjamina i H. Marcusego – przedstawicieli tzw. „szkoły frankfurckiej” – w naszym odczuciu są „najbliższe marksizmowi”, dlatego też podjęliśmy decyzję o ich digitalizacji i zamieszczeniu w ramach biblioteki prac marksistowskich.


Leave a Reply

2 komentarzy do “Najbliższa aktualizacja – plany na początek 2016 roku