Zmiany zasad korzystania z prac publikowanych w ramach CBSM


Nuvola_apps_important.svgW związku z rozpoczęciem obowiązywania uchwalonej przed kilkoma miesiącami nowelizacji ustawy o prawie autorskim (jeszcze bardziej utrudniającej powszechne korzystanie z dorobku kultury i nauki) i w związku z dalszymi zmianami ogólnego klimatu politycznego w Polsce (jeszcze bardziej nieprzychylnemu istnieniu w sferze publicznej marksizmu) przed dwoma miesiącami podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w zasadach korzystania z prac publikowanych w ramach Centrum Badań i Studiów Marksistowskich.

Zmiany te sprowadzają się do większego upodobnienia do realnie istniejących bibliotek publicznych oferujących książki zainteresowanym osobom. W rzeczy samej, dotychczasowy charakter funkcjonowania CBSM zbliża go do charakteru działalności biblioteki publicznej, tylko o bardzo skrojonym, konkretnym obliczu.

Tym samym, podobnie jak dotychczas (i na „wieki wieków”), korzystanie ze zbiorów CBSM jest i będzie BEZPŁATNE i DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO zainteresowanego. Aby jednak móc korzystać ze zbiorów „biblioteki CBSM” trzeba się będzie „zapisać” w charakterze czytelnika – analogicznie do zasad obowiązujących powszechnie w ramach bibliotek publicznych.

Odpowiednie informacje i stosowną „procedurę” zapisu (w tym kartę zapisu do biblioteki) przedstawimy już niebawem, tak więc prosimy nas odwiedzać 🙂

Leave a Reply