Metoda materializmu dialektycznego w historii literatury


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006