Karol Marks (Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005