Włodzimierz I. Lenin


O Autorze:

nota biograficzna – do uzupełnienia

Prace w zasobach CBSM:

1895

1899

1902

  • Dzieła wszystkie, tom 6 [m.in. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, „Materiały do opracowania programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji” i „Program agrarny socjaldemokracji rosyjskiej”]

1905

1908

1909

1910

1911

1913

1914

1915

1915-1916

  • Dzieła wszystkie, tom 27 [m.in. „Oportunizm i krach II Międzynarodówki”, „Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia (Tezy)” i „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”]

1917

1918-1919

  • Dzieła wszystkie, tom 37 [m.in. „List do robotników amerykańskich”, „Cenne wyznania Pitirima Sorokina”, „Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky” i „I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej”]

1919

1920

  • Dzieła wszystkie, tom 41 [m.in. „Dziecięca choroba 'lewicowości’ w komunizmie”, „II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej” i „Zadania związków młodzieży”]

1921

1922

1925 (wyd.)

1929/1930 (wyd.)