Dzieła wszystkie, tom 6


Uwaga: Zawiera m.in. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, „Materiały do opracowania programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji” i „Program agrarny socjaldemokracji rosyjskiej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985