Dzieła wszystkie, tom 27


Uwaga: Zawiera m.in. „Oportunizm i krach II Międzynarodówki”; „Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia (Tezy)”; „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1987