Nikołaj I. Bucharin


Prace w zasobach CBSM:

Abecadło komunizmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Ekonomika okresu przejściowego. Z uwagami W. Lenina do książki

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1990

Nowy kierunek polityki ekonomicznej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

O ujęciu problemów teorii materializmu historycznego - luźne notatki

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008