O ujęciu problemów teorii materializmu historycznego – luźne notatki


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008