Stanisław Rainko


Dwa paradygmaty. Esej z teorii wiedzy

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Marks: Dwie filozofie

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Wydanie: I
Rok wydania: 2015

Marksizm i jego krytycy

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1976

Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości

Wydawca: Czytelnik
Wydanie: I
Rok wydania: 1978