Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości


Wydawca: Czytelnik
Wydanie: I
Rok wydania: 1978