Michał Kalecki


Prace w zasobach CBSM:

Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: III
Rok wydania: 1986