Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej


Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: III
Rok wydania: 1986