Jan Kurowicki


Biurokratyzm i władza

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1982

Okolice humanistyki i polityki

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Poznanie a społeczeństwo

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Wyprawa w krainę oczywistości

Wydawca: Wydawnictwo Ossolineum
Wydanie: I
Rok wydania: 1978