Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1982