Dzieła wszystkie, tom 18


Uwaga: Zawiera pracę „Materializm a empiriokrytycyzm. Uwagi krytyczne o pewnej reakcyjnej filozofii”.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1984