Józef Ławnik – Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1979