Teksty o G.W.F. Heglu


Każda osoba interesująca się myślą G.W.F. Hegla powinna poznać także poniższe teksty:

 1. Shlomo Avineri, Paradoks społeczeństwa obywatelskiego w strukturze Heglowskiej koncepcji etyczności
 2. Beate Bradl, Die Rationalitaet des Schoenen bei Kant und Hegel
 3. Wilhelm Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels
 4. Ludwig Feuerbach, Przyczynek do krytyki filozofii Hegla
 5. Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka (oryg. niem. Die Bestimmung des Menschen)
 6. Jürgen Habermas, Pojęcie nowoczesności u Hegla
 7. Byung-Chul Han, Hegel und die Macht
 8. Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit
 9. Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts (rozdz. 1-3)
 10. Jean Hyppolite, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (tłum. ang. Genesis and Structure of Hegel’s „Phenomenology of Spirit”)
 11. Alexandre Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu
 12. Marek Kozłowski, Encyklopedia kapitału w zarysie
 13. Tadeusz Kroński, Rozważania wokół Hegla
 14. Piotr Madejski, Absolut a własność prywatna w systemie Hegla
 15. Herbert Marcuse, Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej (Wstęp i rozdz. 1-2)
 16. F.W.J. Schelling, O historii nowszej filozofii
 17. Marek J. Siemek, Czytajcie Hegla!
 18. Marek J. Siemek, Hegel a Marksowskie pojęcie ideologii
 19. Marek J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna
 20. Ludwig Siep, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804
 21. Charles Taylor, Hegel (rozdz. 1-2 i 3)