Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym (Współautor: Paul A. Baran)


Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: I
Rok wydania: 1968