Materializm dialektyczny, tom 3: Teoria poznania


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1964