Piotr Nikołajewicz Fiedosiejew – Filozofia a poznanie naukowe


Wydawca: Wydawnictwo „Ossolineum”
Wydanie: I
Rok wydania: 1989